جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی

جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی

جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی ، کد 0200 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 116
حجم 6741 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فصل های ارائه شده:


فصل اول : کلیات

فصل دوم : عرضه و تقاضا و تعادل

فصل سوم : کشش ها

فصل چهارم : نظریه رفتار مصرف کننده

فصل پنجم : نظریه رفتار تولید کننده

فصل ششم : هزینه تولید

فصل هفتم بازار ها

 

فهرست مطالب:


فصل اول : کلیات

رابطه علم اقتصاد با سایر علوم

قلمرو علم اقتصاد

تعریف جامع و کامل علم اقتصاد

کامل ترین تعریف علم اقتصاد (پل ساموئلسن)

منحنی امکانات تولید (مرز امکانات تولید)

سه پرسش اصلی علم اقتصاد

تعریف اقتصاد خرد

 

فصل دوم : عرضه و تقاضا و تعادل


تقاضا

اشکال مختلفی که تابع تقاضا می تواند ظاهر شود

نحوه ی نمایش عوامل موثر بر تقاضا روی منحنی تقاضا

عرضه

انواع شکل هایی که تابع عرضه به خود میگیرد

تعریف منحنی عرضه

منحنی عرضه بازار

نحوه نمایش عوامل موثر بر عرضه

تعادل

قیمت تعادلی

بررسی تعادل از روش نموداری

بررسی به روش ریاضی

تاثیر جابجایی عرضه و تقاضا بر تعادل

جابجایی در تعادل در اثر تغییر عرضه

تمرین

جابجایی در تعادل در اثر تغییر تقاضا

تمرین

تعادل پایدار و مفهوم نیروهای تعادلی

تعادل ناپایدار

بررسی برخی حالت های خاص درباره تعادل

 

فصل سوم : کشش ها


کشش قیمتی تقاضا

اندازه گیری کشش قیمتی تقاضا از طریق جدول

انداره گیری کشش قیمتی تقاضا از طریق تابع تقاضا

اندازه گیری مشتق توابع دو متغیره

تمرین

محاسبه کشش قیمتی تقاضا به روش هندسی

تحلیل مقدار کششی روی نقاط مختلف تقاضا

بررسی کشش قیمتی تقاضا در شکل های خاص منحنی تقاضا

دسته بندی کالاها بر اساس کشش قیمتی تقاضا

رابطه درآمد کل TR حاصل از فروش با کشش قیمتی تقاضا

عوامل موثر بر کشش قیمتی تقاضا

وجود کالاهای جانشین

تغییر شکل پذیری

سهم کالا در بودجه خانوار

قیمت خود کالا

زمان

کشش درآمدی تقاضا

اندازه گیری کشش درآمدی تقاضا با استفاده از جدول اعداد

اندازه گیری کشش درآمدی تقاضا با استفاده از توابع انگل

اندازه گیری کشش تقاضا با استفاده از منحنی انگل

دسته بندی کالاها بر اساس کشش درامدی تقاضا

تاثیر افزایش درامد بر منحنی تقاضا

کالاهای عادی

کالاهای پست

کشش قیمتی عرضه

اندازه گیری کشش قیمتس عرضه با استفاده از جدول اعداد

اندازه گیری کشش قیمتی عرض با استفاده از تابع عرضه

اندازه گیری کشش قیمتی عرضه با استفاده از منحنی عرضه

حدود کلی کشش در منحنی های عرضه سعودی

کشش متقاطع ارتباطی تقاضا

دسته بندی کالاها بر اساس کشش متقاطع تقاضا

در اثر تغییر قیمت کالا مکمل

اثر تغییر قمت کالای جانشین

 

فصل چهارم : نظریه رفتار مصرف کننده


تعریف مطلوبیت

بررسی مطلوبیت در جهان یک کالایی

مطلوبیت کل

تابع مطلوبیت کل

مطلوبیت نهایی

تابع مطلوبیت نهایی

منحنی مطلوبیت نهایی

ارتباط منحنی های مطلوبیت کل و نهایی

قانون مطلوبیت نهایی نزولی

پیدا کردن عددی نقطه اشباع

ارتباط منحنی های تقاضا و مطلوبیت نهایی

بررسی مطلوبیت مصرف کننده در جهان دو کالایی

مطلوبیت کل

تابع مطلوبیت نهایی

مطلوبیت نهایی کالای Y

مشتق گیری از توابع چند متغییره

اصول حاکم بر رفتار مصرف کننده عقلایی

هدف ها و محدودیت های مصرف کننده

منحنی بی تفاوتی

ویژگی های منحنی بی تفاوتی

برای کالاهای کاملا جانشین

کالاهای کاملا مکمل

خط بودجه

تعریف بودجه

معادله بودجه

جابجایی خط بودجه

تعادل مصرف کننده

جابجایی در تعادل مصرف کننده

تاثیر تغییر درآمد بر تعادل مصرف کننده

بررسی اثر تغییر قیمت یک کالا بر تعادل مصرف کننده

اثرات جانشینی و درآمدی

 

فصل پنجم : نظریه رفتار تولید کننده


تعاریف

تولید

تابع تولید

دوره زمانی تولید

دوره کوتاه مدت

دوره زمانی بلند مدت

تابع تولید کل

تولید متوسط نیروی کار

تولید نهایی نیروی کار

قانون بازدهی نزولی

روابط منحنی های سه گانه تولید

رابطه منحنی های تولید کل و تولید نهایی نیروی کار

نواحی سه گانه تولید

بررسی تولید در دوره بلند مدت

تابع تولید کل

منحنی تولید یکسان

خط هزینه یکسان

نرخ نهایی جانشینی فنی نیروی کار به جای سرمایه

تعادل تولید کننده

 

فصل ششم : هزینه های تولید


تعاریف

تعریف هزینه تولید

انواع هزینه های تولید

هزینه های آشکار یا صریح یا حسابداری

هزینه های پنهان صنعتی یا غیر آشکار

هزینه های اتماعی

هزینه فرصت از دست رفته

انواع هزینه ها هزینه های تولید به لحاظ دوره زمانی

بررسی هزینه های تولید در دوره ی کوتاه مدت

هزینه ثابت کل

هزینه های متغیر کل

هزینه های متوسط تولید

هزینه ثابت متوسط

هزینه متغیر متوسط

هزینه نهایی

 

فصل هفتم : بازارها


بازار رقابت کامل

ویژگی های بازار رقابت کامل

بررس تعادل بنگاه رقابتی در کوتاه مدت

نقطه تعطیلی بنگاه رقابتی در کوتاه مدت

منحنی عرضه کوتاه مدت بنگاه رقابتی

بازار انحصار کامل فروش

شرط تعادل (حداکثر شدن ،بودن بنگاه انحصار کامل


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از download

خرید فایل word جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از download

دریافت فایل pdf جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از download

دانلود پروژه جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از download

خرید پروژه جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از download

دانلود فایل جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از download

دریافت نمونه سوال جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از download

دانلود پروژه جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از download

خرید پروژه جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از download

دانلود مقاله جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از download

دریافت مقاله جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از download

خرید فایل جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از download

دانلود تحقیق جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از download

خرید مقاله جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از download

دانلود فایل pdf جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از download

دانلود مقاله جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از www

خرید پروژه جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از www

دانلود فایل جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از www

دریافت فایل word جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از www

خرید نمونه سوال جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از www

دانلود فایل جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از www

دریافت فایل word جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از www

دانلود فایل word جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از www

خرید فایل جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از www

دانلود تحقیق جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از www

دریافت فایل pdf جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از www

دانلود پروژه جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از www

خرید کارآموزی جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از www

دانلود فایل pdf جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از www

دانلود کارآموزی جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از www

دانلود مقاله جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از pdf

دریافت پروژه جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از pdf

خرید فایل جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از pdf

دانلود پروژه جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از pdf

خرید تحقیق جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از pdf

دانلود پروژه جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از pdf

دریافت تحقیق جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از pdf

خرید فایل جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از pdf

دانلود پروژه جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از pdf

خرید فایل جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از pdf

دانلود فایل جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از word

دریافت فایل جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از word

دانلود فایل جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از word

خرید نمونه سوال جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از word

دانلود تحقیق جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از word

دانلود تحقیق جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از word

خرید فایل word جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از word

دانلود پروژه جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از word

دریافت فایل جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از word

دانلود پروژه جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از word

دانلود پروژه جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از word

دانلود فایل جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از word

دریافت فایل جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از word

دانلود پروژه جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از word

دانلود کارآموزی جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از word

دریافت تحقیق جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از free

دانلود مقاله جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از free

دانلود فایل pdf جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از free

خرید تحقیق جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از free

دانلود پروژه جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از free

دریافت کارآموزی جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از free

دانلود فایل word جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از free

دریافت مقاله جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از free

دانلود فایل جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از free

دانلود فایل جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از free

دریافت فایل pdf جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از free

خرید کارآموزی جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از free

دانلود کارآموزی جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از free

دریافت فایل word جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از free

خرید تحقیق جزوه اقتصاد خرد مقطع کاردانی و کارشناسی از free


مطالب تصادفی