تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing

تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing

تحقیق نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing دارای 40 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 40
حجم 25 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing

تمرین عملی

باز کردن یک پروندة جدید از نوع Drawing

ویرایش قالب بندی برگه

برگشت به لایة جلویی برگه

وارد نمودن قطعه ازر محیط Part به داخل محیط Drawing

ایجاد نمای ایزومتریک به وسیله دستورNamed View 

تغییر مقیاس بزرگنمایی نماها

حرکت نمادها

شکستن قیود بین نماها

ایجاد یک نمای موضعی

 ایجاد یک نمای کمکی

 ایجاد نما از یک مقطع برش یافته

ظاهر ساختن خطوط پنهان در یک نما

ایجاد نمایی از پیکربندی دوم

هاشور زدن سطوح برش خورده

تعیین نوع هاشورزدگیها بر اساس استانداردها

اندازه گذاری نماها

علامتگذاری مراکز سوراخها

اضافه کردن نماد جزء شکل مبنا

اندازه گذاری سوراخها

تلرانس گذاری هندسی

اضافه کردن تلرانس های هندسی به اندازه ها

تعیین دقت مجاز اندازه ها

ذخیره پرونده

به محیط Solidworks

ایجاد مدل سه بعدی

قسمتی از متن :


نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing

در تمرین عملی این فصل چگونگی تهیه نقشه های دو بعدی از تنادهای مختلف یک قطعه را تجربه خواهید کرد. علاوه بر این اضافه کردن جزئیاتی از نظیر اندازه گیریها، تلرانس گذاریهای هندسی و دیگر نمادهای متداول در نقشه کشی صنعتی را به این نقشه ها خواهید آموخت.
قطعه ای که در تمرین عملی این فصل با‌ آن کار می کنیم همان قطعة ماشینکاری شده است که در بخش قبل مدل سازی کردید. نکته ای که قبل از شروع به کار باید یادآوری کنیم ارتباط مستقیم محیطهای Part، Drawing و Assembly است. به این ترتیب برای اندازه گیری نقشه های دو بعدی از همان اندازه گیریهای مدل سه بعدی در محیط Part یا Assembly استفاده می کنیم و هر تغییر در هر یک از محیطها در دیگران نیز مستقیماً انعکاس می یابد.
ابزار و دستوراتی که در تمرین عملی استفاده می کنیم بیشتر متعلق به نوار ابزارهای Drawing و Annotation می باشند پس بهتر است قبل از شروع کار با انتخاب View، Toolbars آنها را فعال کنید…

 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از download

خرید فایل تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از www

خرید فایل تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing از free


مطالب تصادفی