بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام

بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام

هدف از این تحقیق بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 31
حجم 3785 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام می باشد.

 

اولین سابقه ثبت به مفهوم امروزی درتاریخ ایران قانون نامه حمورابی مربوط به قرن بیستم قبل ازمیلاداست که درماده 44و60 آن درباره نوشتن قرارداداجاره مقرراتی وضع شده ومواد120و127 آن دررهن طلاونقره وکتبی بودن قراردادوعقدازدواج باحضورگواهان وبه صورت مکتوب اجباری شده است .مدتهاقبل ازحمورابی نزدمردمان منطقه غرب وجنوب غربی ایران برای ثبت قراردادها ومالکیت کتابت برالواح سفالین ومشابه آن رواج داشته است.

 

 

اولین نمونه سندنویسی دردوره اسلامی درخصوص انتقال ملک درکتاب ارزشمندنهج البلاغه حضرت علی (ع)موجود می باشد.وچون به دستورقرآن (سوره بقره آیه 282)مسلمانان مکلف به تنظیم سندمکتوب شده اند دردوران اولیه اسلام اسنادمردم درجائی به ثبت می رسیده است .وچون معاملات یعنی داد وستدجزو احکام فقهی است بنابراین تنظیم اسنادمردم دراین مدت بافقیهان بوده است.

 

 

 

 فهرست مطالب   
کلیات، تاریخچه، مفاهیم    5
مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات    6
گفتار اول:نص قرآن    6
بنداول:تفسیر المیزان     6
بنددوم :تفسیر تسنیم    8
مبحث دوم :گفتارمعصومین    9
بنداول:درحدیث آمده است    9
بنددوم: امام صادق (ع )    9

 

فصل دوم :تاریخچه    10
مبحث اول:مقدمه    10
مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران    10
گفتاراول :قبل ازمیلاد    10
گفتاردوم :عهدهخامنشیان    11
گفتارسوم :عهدساسانیان    12
گفتارچهارم:پس ازساسانیان    13
بنداول:دوره اسلامی    13
بنددوم:عصرمغول    13
بندسوم:تادوران مشروطه    14
بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون    16

 

فصل سوم : مفاهیم    19
مبحث اول :تعریف سند    19
گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند    19
گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند    19
بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون    19
الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:    19
ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:    20
ج )  سندازدیدگاه قانون ثبت:    20
مبحث دوم : انواع سند    20
گفتار اول :سندرسمی    21
بند اول : ویژگی سندرسمی:    21
بنددوم : انواع اسنادرسمی    21
بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی    22
گفتاردوم : سندعادی    23
گفتار سوم : مدرک الکترونیکی    24
گفتار چهارم :  سندالکترونیکی    24
بنداول : انواع اسنادالکترونیکی    24
الف )  اسنادرسمی الکترونیکی    24
ب )  اسنادعادی الکترونیکی    25
ج )  اسنادتجاری الکترونیکی    25

منابع :    25


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از download

خرید فایل word بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از download

دریافت فایل pdf بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از download

دانلود پروژه بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از download

خرید پروژه بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از download

دانلود فایل بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از download

دریافت نمونه سوال بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از download

دانلود پروژه بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از download

خرید پروژه بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از download

دانلود مقاله بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از download

دریافت مقاله بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از download

خرید فایل بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از download

دانلود تحقیق بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از download

خرید مقاله بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از download

دانلود فایل pdf بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از download

دانلود مقاله بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از www

خرید پروژه بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از www

دانلود فایل بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از www

دریافت فایل word بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از www

خرید نمونه سوال بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از www

دانلود فایل بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از www

دریافت فایل word بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از www

دانلود فایل word بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از www

خرید فایل بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از www

دانلود تحقیق بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از www

دریافت فایل pdf بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از www

دانلود پروژه بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از www

خرید کارآموزی بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از www

دانلود فایل pdf بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از www

دانلود کارآموزی بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از www

دانلود مقاله بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از pdf

دریافت پروژه بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از pdf

دانلود فایل pdf بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از pdf

خرید فایل بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از pdf

دانلود فایل pdf بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از pdf

دریافت کارآموزی بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از pdf

دانلود پروژه بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از pdf

خرید تحقیق بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از pdf

دانلود پروژه بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از pdf

دریافت تحقیق بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از pdf

خرید فایل بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از pdf

دانلود پروژه بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از pdf

خرید فایل بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از pdf

دانلود نمونه سوال بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از pdf

دانلود فایل بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از pdf

دانلود کارآموزی بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از word

دریافت فایل بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از word

دانلود فایل بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از word

خرید نمونه سوال بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از word

دانلود تحقیق بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از word

دانلود تحقیق بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از word

خرید فایل word بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از word

دانلود پروژه بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از word

دریافت فایل بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از word

دانلود پروژه بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از word

دانلود پروژه بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از word

دانلود فایل بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از word

دریافت فایل بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از word

دانلود پروژه بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از word

دانلود کارآموزی بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از word

دریافت تحقیق بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از free

دانلود مقاله بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از free

دانلود فایل pdf بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از free

خرید تحقیق بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از free

دانلود پروژه بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از free

دریافت کارآموزی بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از free

دانلود فایل word بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از free

دریافت مقاله بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از free

دانلود فایل بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از free

دانلود فایل بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از free

دریافت فایل pdf بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از free

خرید کارآموزی بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از free

دانلود کارآموزی بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از free

دریافت فایل word بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از free

خرید تحقیق بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام از free


مطالب تصادفی