مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 45
حجم 75 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

یکی از مهم ترین مباحث مطرح در روانشناسی، شخصیت است، چرا که محور اساسی بحث در زمینه هایی مانند یادگیری، انگیزه، ادراک، تفکر، عواطف و احساسات، هوش و مواردی از این قبیل است (شاملو، 1384). گر چه همه ی نظریه پردازان شخصیت با یک تعریف واحد از آن موافق نیستند اما می توان گفت شخصیت عبارت است از الگوی نسبتا پایدار صفات، گرایش ها یا ویژگی هایی که تا اندازه ای به رفتار افراد دوام می-بخشد.

 

 

 

 

به طور اختصاصی تر، شخصیت از صفات یا گرایش-هایی تشکیل می شود که به تفاوت های فردی در رفتار، ثبات رفتار در طول زمان و تداوم رفتار در موقعیت-های گوناگون می انجامد. این صفات می توانند منحصربفرد باشند، در برخی گروه ها مشترک باشند، یا کل اعضای گونه در آن سهیم باشند. 

 

 

 

 

شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگی های فردی افراد است که الگوی ثابت رفتاری آنها را نشان می دهد (پروین، 1378) و مفهومی است که اصول و قواعد مربوط به یک فرد و شباهت های موجود بین افراد را بیان می کند. شخصیت هم بیانگر آن دسته از خصوصیات فرد است که وی را از سایرین متمایز و منحصربفرد می کند و هم بیانگر آن دسته از خصوصیات است که در همه انسانها مشترک است. در عین حال شخصیت هم شامل جنبه های پایدارتر و تغییرناپذیرتر کنش انسان است (ساختار) و هم شامل جنبه های ناپایدار و تغییرپذیر (فرآیند) می شود (پروین، 1378). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

1-6- تعاریف مفهومی متغیرها     10
1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها     10

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی شخصیت

2-1- مباني نظري
2-1-1- مبانی نظری شخصیت
2-1-1-1-  نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت 
2-1-1-1-1- ثبات عاطفی (عدم روان نژندي)
صفات روان ن‍ژندی
الف- اضطراب : 
ب- پرخاشگری : 
ج- افسردگی : 
د- کمرویی : 
ه- شتابزدگی : 
و- آسیب پذیری : 
2-1-1-1-2-  برون گرایی
ويژگي افراد برون گرا عبارتست از: 
الف- گرمی : 
ب- گروه گرایی : 
ج- قاطع بودن : 
د- فعالیت : 
ه- هیجان خواهی : 
و- هیجان های مثبت :
2-1-1-1-3- توافق پذیری
ويژگي افراد توافق پذیر عبارتست از: 
الف- اعتماد : 
ب- رک گویی : 
ج- نوع دوستی : 
د- همراهی : 
ه- تواضع : 
و- دل رحم بودن: 
2-1-1-1-4-  گشودگی در تجربه
حیطه های این عامل عبارتند از
2-1-1-1-5-  وظیفه مداری
2-2- تحقیقات پیشین     37
2-2-1- ویژگی های شخصیتی و تعامل رفتاری – عاطفی     37
2-2-2- ویژگی های شخصیتی و مهارت های اجتماعی     39
2-2-3- تفاوت های جنسیتی و تعامل رفتاری – عاطفی     40
2-2-4- تفاوت های جنسیتی و مهارت های اجتماعی     41
2-3- نتیجه گیری     42

فهرست منابع و مآخذ     


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت از free


مطالب تصادفی