دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 5
حجم 18 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

دانلود پرسشنامه پرخاشگری

این پرسشنامه، توسط آرنولد.اچ. باس  و مارک پری  ساخته شده و دارای 29 سؤال است و چهار جنبه از پرخاشگری را مورد ارزیابی قرار می دهد. سؤالات 1،5،9،13،17،21،24،26،28  مربوط به پرخاشگری فیزیکی و سؤالات 6،2،10،14،18 پرخاشگری کلامی، سؤالات 3، 7،11،15،19،22، 29مربوط به خشم و سؤالات 4،8،12،16،20،23،25،27 خصومت را نشان می‌دهند. این پرسشنامه، پالایش شده پرسشنامه خصومت است که سی سال قبل (1962) توسط آرنولد. اچ.باس تهیه شده و کاربرد وسیعی داشته است. پرسشنامه پرخاشگری باس و پری از یک خزانه 52 سؤالی استخراج شده که بسیاری از آنها از پرسشنامه خصومت با استفاده از روش تحلیل عاملی مؤلفه های اصلی و تحلیل عاملی تأییدی بر گزیده شده‌اند. این پرسشنامه با نمره کل سؤالات، میزان پرخاشگری کلی را می سنجد و نمرات خرده مقیاسهای آن تجلیات پرخاشگری را نشان می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

روایی واعتبار: باس و پری (1992) در بررسی پایایی فرم نهایی مقیاس پرخاشگری به روش باز آزمایی بر روی 37 نفر پس از نه هفته ضریب همبستگی 80/0،76/0،72/0،72/0 به ترتیب برای عوامل پرخاشگری بدنی، کلامی، خشم و خصومت (کینه ورزی) گزارش کردند.

 

در ایران، سامانی(1386) با بررسی مقطعی روی 492 نفر از دانشجویان 18 تا 22 ساله (248 پسر و 244 دختر) دانشگاه شیراز که به روش خوشه ای انتخاب شده بودند و به کمک پرسشنامه پرخاشگری باس و پری ارزیابی شدند، ضریب پایایی  این پرسشنامه را به شیوه بازآزمایی برابر 78/0 به دست آورد. همچنین چنین همبستگی بالای عوامل با نمره کل پرسشنامه، همبستگی ضعیف عوامل با یکدیگر و مقادیر ضریب آلفا همگی نشان دهنده کفایت و کارایی این پرسشنامه برای کاربرد پژوهشگران، متخصصان و روانشناسان در ایران است. 

 

 

پرسشنامه پرخاشگري از همساني دروني بسيار خوبي برخوردار است. ضريب آلفا براي خرده مقياسهاي پرخاشگري فيزيكي، كلامي، خشم و خصومت به ترتيب 85/0 ، 72/0 ،0/83 و 77/0 و ضريب آلفاي كل نمرات پرسشنامه 89/0 است. «پرسشنامه پرخاشگري» يك ابزار با ثبات با اعتبار بازآزمايي خوبي است. هبستگي بازآزمايي بعد از يك دورهي 9 هفتهاي برابر 80/0 ، 76/0 ، 72/0 و 72/0 براي خرده مقياسهاي پرخاشگري فيزيكي كلامي، خشم و خصومت و 80/0 براي كل نمرات پرسشنامه بوده است .

 

 

 

 

 

نمره گذاری پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

نمره گذاري: برای هر سؤال، پنج گزینه برای پاسخگویی وجود دارد.
کاملا خلاف خصوصیات من است =1 نمره
تاحدی خلاف خصوصیات من است =2 نمره
فقط اندکی گویای خصوصیات من است =3 نمره
تا حدی گویای خصوصیات من است =4 نمره 
کاملا گویای خصوصیات من است =5 نمره

 

 

 

 

تفسیر پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

 نمره سوالات 24 و 29 معكوس است. نمره خرده مقياسها با جمع نمرات سؤالات آن خرده مقياس بدست ميآيد. نمره كل، عبارت است از مجموع نمرات كل سؤالات و دامنه آن از 29 تا 145 است. نمرات بالاتر نشانه پرخاشگري بيشتر است.
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید فایل word دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود فایل دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دریافت نمونه سوال دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید فایل دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید مقاله دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید پروژه دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید فایل دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دریافت پروژه دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود نمونه سوال دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

خرید فایل word دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با نمره گذاری، روایی و پایایی از free


مطالب تصادفی