جزو عربی فقه و مبانی حقوق

جزو عربی فقه و مبانی حقوق

این جزوه جز مجموعه جزوات و کتاب های رشته فقه، الهیات ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،در قالب pdf و در 396 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 396
حجم 2333 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


بخش اول صرف و نحو
فصل اول:علم صرف
گفتار اول :کلیات
گفتاردوم : باب فعل
گفتار سوم :باب اسم 
گفتارچهارم: باب حرف
سؤالات تستی 
پاسخ تشریحی سؤالات تستی
فصل دوم : نحو
گفتار اول: اعراب فعل
گفتار دوم : اعراب فاع
گفتار سوم : اعراب مبتدا و خبر
گفتار چهارم: اسم کان و اخوات آن 
گفتار پنجم : اسم کاد و اخوات آن
گفتار ششم: حروف مشبه به لیس
گفتار هفتم: حروف مشبهه بالفعل
سؤالات تستی
پاسخ تشریحی
بخش دوم : ترجمه و اصول آن
فصل اول: اسم
گفتار اول : ترجمه اسم
گفتار دوم: ترجمه فعل
گفتار سوم : ترجمه حروف
گفتار چهارم : ترجمه جمله
گفتار پنجم : ترجمه ضربالمثلها 
گفتار ششم : ترجمه کنایات 
گفتار هفتم : ترجمه ادوات شرط 
نمونه سؤالات تستی 
پاسخنامه سؤالات تستی
بخش سوم :علم بیان (بلاغت)
فصل دوم: مجاز
فصل سوم : استعاره
فصل چهارم : کنایه
گفتار سوم : کنایه از نسبت
سؤالات تستی
پاسخنامه سؤالات تستی 
مجموعه تست
پاسخنامه 
مجموعه تست
پاسخنامه زبان عربی
منابع 

قسمتی از متن جزوه:


بخش اول صرف و نحو  
فصل اول:علم صرف  
گفتار اول :کلیات
 
بند اول: تعریف علم صرف 
صرف علمی است که از تغییر کلمه به صورتهای مختلف بر حسب معنی مورد نظر گفتگو می کند . 
همزه وصل : همزه ایست که اگر درابتدای کلمات قرار گیرد ادای لفظش ثابت می باشد در حالی که اگر همـزه در وسـط کلمه قرار گیرد ادای لفظ ساقط می گردد مانند : اذهب یا خالد – یا خالد اذْهب  
همزه قطع : بر خلاف همزه وصل در هر جا واقع شود لفظش ثابت می باشد. مانند “یا ولد اَکرم معلمک”  
نکات مهم:  
اگر کلمه ای در ذهن تصویری بوجود آورد ولی معنای مستقلی نداشته باشد حرف نامیده می شود.  
اگر کلمه ای در ذهن تصویری بوجود آورد ولی معنای مستقلی داشته که خود به دوقسم تقسیم می گردد . اگر کلمـه ای در زمان بکار رفته باشد فعل و در غیر اینصورت اسم گفته می شود.  
زمان عربی :  
 – زمان حال یا زمان در حین تکلم  
 – زمان مستقبل یا زمان بعد از تکلم تا آینده  
 – زمان گذشته ، زمان قبل از تکلم تا قبل از آن  
تبصره : مجموع زمان حال و آینده را مضارع گفته می شود و امر از نظر زمانی جزء قسم مستقبل قرار می گیرد.  
بطور خلاصه می توان در خصوص صرف و نحو گفت:  
تجزیه: صرف ، با کلمه کار دارد – با ساختار و مشخصات فردی کلمه کار دارد  
ترکیب : نحو، با جمله کار دارد – با نقش کلمه در مجموع یک جمله کار دارد

سؤالات تستی  
1 -عین عبارت التی جاء فیها ” لام الجحود” ؟  
1)انّ الأبرارلفی نعیم               2)فاطمه لتدرس هنا  
3)لم یکن االله لیغفر لهم            4)لمل آمن الکفار 

2- عین الصحیح فی النسبه؟  
 1)أب : أبی            2) القاضی : القاضی              3) الأخ : الأخی             4) دنیا : دنیائی  

3 -عین الجائز فی تقدیم الخبر ” إنّ…” ؟  
1)عند االله الثواب                  2 )فی قولک لعجباً  
3)فی الحانوت صاحبه           4) لنا للآخره و الاُولی  

4- عین نوع ” الّا ” هفی الآی هالکریم ” لو کان فیهما آلهه إلا االله لفسدتا “؟  
1) استثنائیه                         2 )زائده 
3)صفه هبمنزل غیر             4) فصل خبر و قصر و توکید  

5- عین الخطاء عن فعل التعجب ؟  
!1)أکرم بزینب                    2  ) ما الذّ هالعافی !  
3)ما أعلم تلمیذاً                   4) ما أسعداً إنساناً یخاف االله!  

6 -عین الصحیح عن إعراب المنادی فی العباره هالتالی ” یا حسین ابن عمی!”؟  
1) مبنی علی الضم وجوباً                      2) منصوب وجوباً  
3)مرفوع أو منصوب جوازاً                  4)مبنی علی الضم جوازاً  

7- عین الصحیح عن ” راسب ” و “إخوان” علی التّوالی ” ما راسب إخوانک فی الامتحان”؟  
 1)خبر مقدم – مبتدای مؤخر 2 -)مبتدا فاعل و قد سد مسد الخبر  
 3)مبتدا – خبر 4 -) مبدا خبر و ساد مسد الفاعل  

8 -هعین العبار التی الجواب فیها فعل مرفوع ؟  
1)ألا تأتینا فتری مشاکلنا                    2) رب انصرنی فلا اُخذل   
)3 صه فأسمع کلامک                      4) صه أحسن إلیک

 
پاسخ تشریحی  
1)گزینه 3 صحیح است 
2) گزینه 2 صحیح است . در نسبت هرگاه یاء در مرتبه چهارم باشد هر دو صورت منصوب جایز است.  
3) گزینه 1صحیح است . چون تقدیم و تاخیر خبر ” ان ” جایز است ولی در گزینه 2 و 3و 4 تقدیم خبر واجب است 
 4) گزینه3 صحیح است . چون اگر استثناء بگیریم معنی جمله شرک آمیز می شود  
5) گزینه 3 صحیح است . چون 1 و 2 معرفه هستند و گزینه 4 نکره مختصه هستند  
 6) گزینه1 صحیح است . حسین منادی علم و مبنی بر ضم وجوباً  
7) گزین 2ه صحیح است.  
8) گزینه3 صحیح است. فعل مضارع اگر در جواب طلب باشد و بعد از فاء سببیه و واو معیه بیاید منصوب می شـود بـه شرط اینکه طلب با اسم فعل نباشد 

و….


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزو عربی فقه و مبانی حقوق از download

خرید فایل word جزو عربی فقه و مبانی حقوق از download

دریافت فایل pdf جزو عربی فقه و مبانی حقوق از download

دانلود پروژه جزو عربی فقه و مبانی حقوق از download

خرید پروژه جزو عربی فقه و مبانی حقوق از download

دانلود فایل جزو عربی فقه و مبانی حقوق از download

دریافت نمونه سوال جزو عربی فقه و مبانی حقوق از download

دانلود پروژه جزو عربی فقه و مبانی حقوق از download

خرید پروژه جزو عربی فقه و مبانی حقوق از download

دانلود مقاله جزو عربی فقه و مبانی حقوق از download

دریافت مقاله جزو عربی فقه و مبانی حقوق از download

خرید فایل جزو عربی فقه و مبانی حقوق از download

دانلود تحقیق جزو عربی فقه و مبانی حقوق از download

خرید مقاله جزو عربی فقه و مبانی حقوق از download

دانلود فایل pdf جزو عربی فقه و مبانی حقوق از download

دانلود مقاله جزو عربی فقه و مبانی حقوق از www

خرید پروژه جزو عربی فقه و مبانی حقوق از www

دانلود فایل جزو عربی فقه و مبانی حقوق از www

دریافت فایل word جزو عربی فقه و مبانی حقوق از www

خرید نمونه سوال جزو عربی فقه و مبانی حقوق از www

دانلود فایل جزو عربی فقه و مبانی حقوق از www

دریافت فایل word جزو عربی فقه و مبانی حقوق از www

دانلود فایل word جزو عربی فقه و مبانی حقوق از www

خرید فایل جزو عربی فقه و مبانی حقوق از www

دانلود تحقیق جزو عربی فقه و مبانی حقوق از www

دریافت فایل pdf جزو عربی فقه و مبانی حقوق از www

دانلود پروژه جزو عربی فقه و مبانی حقوق از www

خرید کارآموزی جزو عربی فقه و مبانی حقوق از www

دانلود فایل pdf جزو عربی فقه و مبانی حقوق از www

دانلود کارآموزی جزو عربی فقه و مبانی حقوق از www

دانلود مقاله جزو عربی فقه و مبانی حقوق از pdf

دریافت پروژه جزو عربی فقه و مبانی حقوق از pdf

دانلود فایل pdf جزو عربی فقه و مبانی حقوق از pdf

خرید فایل جزو عربی فقه و مبانی حقوق از pdf

دانلود فایل pdf جزو عربی فقه و مبانی حقوق از pdf

دریافت کارآموزی جزو عربی فقه و مبانی حقوق از pdf

دانلود پروژه جزو عربی فقه و مبانی حقوق از pdf

خرید تحقیق جزو عربی فقه و مبانی حقوق از pdf

دانلود پروژه جزو عربی فقه و مبانی حقوق از pdf

دریافت تحقیق جزو عربی فقه و مبانی حقوق از pdf

خرید فایل جزو عربی فقه و مبانی حقوق از pdf

دانلود پروژه جزو عربی فقه و مبانی حقوق از pdf

خرید فایل جزو عربی فقه و مبانی حقوق از pdf

دانلود نمونه سوال جزو عربی فقه و مبانی حقوق از pdf

دانلود فایل جزو عربی فقه و مبانی حقوق از pdf

دانلود کارآموزی جزو عربی فقه و مبانی حقوق از word

دریافت فایل جزو عربی فقه و مبانی حقوق از word

دانلود فایل جزو عربی فقه و مبانی حقوق از word

خرید نمونه سوال جزو عربی فقه و مبانی حقوق از word

دانلود تحقیق جزو عربی فقه و مبانی حقوق از word

دانلود تحقیق جزو عربی فقه و مبانی حقوق از word

خرید فایل word جزو عربی فقه و مبانی حقوق از word

دانلود پروژه جزو عربی فقه و مبانی حقوق از word

دریافت فایل جزو عربی فقه و مبانی حقوق از word

دانلود پروژه جزو عربی فقه و مبانی حقوق از word

دانلود پروژه جزو عربی فقه و مبانی حقوق از word

دانلود فایل جزو عربی فقه و مبانی حقوق از word

دریافت فایل جزو عربی فقه و مبانی حقوق از word

دانلود پروژه جزو عربی فقه و مبانی حقوق از word

دانلود کارآموزی جزو عربی فقه و مبانی حقوق از word

دریافت تحقیق جزو عربی فقه و مبانی حقوق از free

دانلود مقاله جزو عربی فقه و مبانی حقوق از free

دانلود فایل pdf جزو عربی فقه و مبانی حقوق از free

خرید تحقیق جزو عربی فقه و مبانی حقوق از free

دانلود پروژه جزو عربی فقه و مبانی حقوق از free

دریافت کارآموزی جزو عربی فقه و مبانی حقوق از free

دانلود فایل word جزو عربی فقه و مبانی حقوق از free

دریافت مقاله جزو عربی فقه و مبانی حقوق از free

دانلود فایل جزو عربی فقه و مبانی حقوق از free

دانلود فایل جزو عربی فقه و مبانی حقوق از free

دریافت فایل pdf جزو عربی فقه و مبانی حقوق از free

خرید کارآموزی جزو عربی فقه و مبانی حقوق از free

دانلود کارآموزی جزو عربی فقه و مبانی حقوق از free

دریافت فایل word جزو عربی فقه و مبانی حقوق از free

خرید تحقیق جزو عربی فقه و مبانی حقوق از free


مطالب تصادفی