پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان

پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان

هدف از این پروپوزال بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 38
حجم 96 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

این پروپوزال با عنوان ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان می باشد . تحقیق حاضر از نظر هدف ، یک تحقیق کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندی ها ،اصول وفنونی را که در تحقیقات پایه تدوین می شوند برای حل مسائل اجرایی وواقعی به کار می گیرند

 

 

هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است.  (بازرگان ،همکاران ، 1383 ، 63) زیرا قصد دارد تا به بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در ایران بپردازد. واز نظر شیوه گرد آوری وتحلیل اطلاعات نیز این تحقیق توصیفی واز نوع پیمایشی است. 

 

 

3-3 قلمرو تحقیق

1-13-1 قلمروموضوعی : این تحقیق به بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان  ثبت اسناد واملاک کشور می پردازدکه در حوزه ی مدیریت منابع انسانی است.  

1-13-2 قلمرو مکانی :  قلمرو مکانی این تحقیق ستاد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می باشد. 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : (طرح تحقیق / کلیات طرح )
1-1   مقدمه        1
1-2  بیان مسئله تحقیق        4-1
1-3  هدفهای تحقیق              4
1-4  ضرورت واهمیت انجام تحقیق      5-4
1-5 فرضیات  تحقیق              5
1-5-1  فرضیه اصلی تحقیق                      5
 1-5-2  فرضیه های فرعی تحقیق             6
1-6  چهارچوب نظری تحقیق              9 -6
1-7 مدل مفهومی تحقیق        9
1-8 روش  وبزار جمع آوری اطلاعات     10 
1-9 متغیرهای پژوهش                      11-10
1-10تعاریف  مفهومی متغیرها            11-12

 

روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه                      82
3-2 روش تحقیق           82
3-3 قلمرو تحقیق          82
3-4 جامعه آماری وروش نمونه گیری                  83 
3-5 روش وابزار جمع آوری اطلاعات             84-83 
3-6  متغیرهای پژوهش                     84
3-7 امتیاز بندی پرسشنامه                 85 
3-8 نحوه توزیع پرسشنامه               86
3-9 روایی وپایایی ابزار سنجش       86
3-9-1 روایی ابزار سنجش                86 
3-9-2 پایایی ابزار سنجش                87 
3-10 روش تجزیه وتحلیل داده ها    87 

 

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

خرید فایل word پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دریافت فایل pdf پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

خرید پروژه پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود فایل پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دریافت نمونه سوال پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

خرید پروژه پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود مقاله پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دریافت مقاله پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

خرید فایل پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود تحقیق پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

خرید مقاله پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود فایل pdf پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود مقاله پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

خرید پروژه پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود فایل پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دریافت فایل word پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

خرید نمونه سوال پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود فایل پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دریافت فایل word پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود فایل word پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

خرید فایل پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود تحقیق پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دریافت فایل pdf پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

خرید کارآموزی پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود فایل pdf پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود کارآموزی پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود مقاله پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دریافت پروژه پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

خرید فایل پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دریافت کارآموزی پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

خرید تحقیق پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دریافت تحقیق پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

خرید فایل پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

خرید فایل پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود نمونه سوال پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود فایل پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود کارآموزی پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دریافت فایل پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود فایل پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

خرید نمونه سوال پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود تحقیق پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود تحقیق پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

خرید فایل word پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دریافت فایل پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود فایل پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دریافت فایل پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود کارآموزی پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دریافت تحقیق پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود مقاله پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود فایل pdf پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

خرید تحقیق پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود پروژه پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دریافت کارآموزی پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود فایل word پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دریافت مقاله پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود فایل پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود فایل پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دریافت فایل pdf پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

خرید کارآموزی پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود کارآموزی پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دریافت فایل word پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

خرید تحقیق پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free


مطالب تصادفی