فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 34
حجم 151 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

تعریف مفهومی منبع کنترل:

منبع کنترل عبارت است از باور کلی و پایدار فرد به مهارپذیری نتایج و پیامدهای زندگی (راتر، 1966). راتر این الگوی اعتقادی را به صورت پیوستاری از باور به مهارپذیر بودن نتایج و پیامدها (منبع کنترل درونی) تا باور به مهارناپذیر بودن آن‌ها (منبع کنترل بیرونی) تبیین کرده است.

 

 

 

مفهوم منبع کنترل به این مربوط است که شخص تا چه اندازه باور دارد که بر شرایط خود مؤثر بوده و کنترل دارد. منبع کنترل اولین بار در نظریه یادگیری راتر در سال 1965 مطرح شد. راتر مفهوم منبع کنترل را برای انکار نمودن تفاوت‌های شخصیت در عقاید ما نسبت به منبع تقویمان معرفی نمود. پژوهش راتر نشان داده است که برخی از مردم معتقدند تقویت وابسته به رفتار خود آن‌هاست. دیگران فکر می‌کنند که تقویت توسط نیروهای بیرونی کنترل شده است. منبع کنترل به میزان اعتقاد فرد در مورد کسب پاداش از طریق کوشش شخصی اطلاق می‌شود (راتر، 1966).

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف مفهومی منبع کنترل

تعریف عملیاتی منبع کنترل

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل

2 1.مقدمه    12
2 7. منبع کنترل    43
2 7 1. تعریف منبع کنترل    43
2 7 2. منبع کنترل درونی    43
2 7 3. منبع کنترل بیرونی    44
2 7 4. ویژگی های افراد با منبع کنترل درونی    44
2 7 5. ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی    45
2 8. پیشینه تحقیقات در مورد منبع کنترل    46
2 8 1. سلامت روان و ایمان    46
2 8 2. ارتباط سلامت روان با شادکامی، سبک های دل بستگی و منبع کنترل    48
2 8 3. ارتباط ایمان با شادکامی، سبک های دل بستگی و منبع کنترل    49
2 8 4. تحقیقات ترکیبی    51
2 8 5. فرضیه های پژوهش    53

فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی    

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از download

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از download

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از download

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از download

دریافت نمونه سوال فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از download

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از download

خرید فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از download

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از download

خرید مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از download

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از www

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از www

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از www

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از www

خرید فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از www

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از www

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از www

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از www

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از www

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از www

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از www

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از pdf

دریافت پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از pdf

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از pdf

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از pdf

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از pdf

دانلود نمونه سوال فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از pdf

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از pdf

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از word

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از word

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از word

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از word

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از free

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از free

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از free

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از free

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از free

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از free

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از free

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از free

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از free

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از free

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری منبع کنترل از free


مطالب تصادفی