بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت

بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت

هدف از این تحقیق بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 44
حجم 86 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

اصطلاح سبک فرزندپروري به نوع روابطي که والدين در موقعيتهاي مختلف به منظور تربيت و پرورش فرزند خويش پيش مي گيرند اطلاق مي شود. سازه سبک فرزندپروري به منظور تفاوت در تلاشهاي والدين براي کنترل و اجتماعي کردن فرزندانشان بکار مي رود. بامريند با در نظر گرفتن اين دو متغير سه نوع سبک فرزندپروري را بنا نهاد.

 

 

 

 

 هدف از این تحقیق تشریح نظریه های سبک های فرزندپروری می باشد. دراین تحقیق 4 الگوی متفاوت در مورد سبک های فرزندپروری بررسی و تشریح خواهند شد. در ابتدا نظريه اريكسون گفته می شود. سپس نظريه آدلر در مورد سبک های فرزندپروری بررسی می شود. در مورد الگوي شفر به تفصیل صحبت می کنیم. الگوي وينترباتوم مورد بعدی خواهد بود. در آخر نیز برقراري ارتباط باز بين کودکان و والدين و شکل های موثر و غیر موثر صحبت می شود.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
1-5-1- تعاریف نظری    4
2-15- شیوه های فرزندپروری    6
2-16- نظريه اريكسون    14
2-17- نظريه آدلر    15
سبك آزادمنش و اميد بخش    15
سبك بسيار آسانگير    15
سبك بسيار مطيع    16
سبك بسيار جدي    16
سبك كمال گرا    16
سبك بسيار مسؤول    16
سبك بي توجه    17
سبك طرد كننده    17
سبك تنبيهي    17
سبك خودبيمار انگارانه    17
سبك از نظر جنسي تحريك كننده    17
2-18- الگوي شفر    18
والدين بامحبت و آزاد گذارنده    18
والدين بامحبت و محدود كننده    18
والدين متخاصم- محدودكننده    19
والدين متخاصم- آزاد گذارنده    19
2-19- الگوي وينترباتوم    19
بعد استقلال آموزي    20
بعد تسلط آموزي    20
بعد مراقبت آموزي    20
والدين و اجتماعي کردن فرزندان    20
انطباق فرزندپروري با تحول خود    22
2-20- طبقه اجتماعي و سبک فرزندپروري    24
2-21- شکل‌‌هاي موثر کنترل والدين    25
تأکيد مستمر بر قوانين    26
برقراري ارتباط باز بين کودکان و والدين    26
اعمال مديريت موقعيتي    26
شکل‌‌هاي غير موثر کنترل والدين    27
2-40- تحقیقات انجام شده در داخل کشور    28
2-41- مطالعات انجام شده در خارج از کشور    30
منابع

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از download

خرید فایل word بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از download

دریافت فایل pdf بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از download

دانلود پروژه بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از download

خرید پروژه بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از download

دانلود فایل بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از download

دریافت نمونه سوال بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از download

دانلود پروژه بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از download

خرید پروژه بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از download

دانلود مقاله بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از download

دریافت مقاله بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از download

خرید فایل بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از download

دانلود تحقیق بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از download

خرید مقاله بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از download

دانلود فایل pdf بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از download

دانلود مقاله بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از www

خرید پروژه بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از www

دانلود فایل بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از www

دریافت فایل word بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از www

خرید نمونه سوال بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از www

دانلود فایل بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از www

دریافت فایل word بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از www

دانلود فایل word بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از www

خرید فایل بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از www

دانلود تحقیق بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از www

دریافت فایل pdf بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از www

دانلود پروژه بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از www

خرید کارآموزی بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از www

دانلود فایل pdf بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از www

دانلود کارآموزی بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از www

دانلود مقاله بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از pdf

دریافت پروژه بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از pdf

دانلود فایل pdf بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از pdf

خرید فایل بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از pdf

دانلود فایل pdf بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از pdf

دریافت کارآموزی بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از pdf

دانلود پروژه بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از pdf

خرید تحقیق بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از pdf

دانلود پروژه بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از pdf

دریافت تحقیق بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از pdf

خرید فایل بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از pdf

دانلود پروژه بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از pdf

خرید فایل بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از pdf

دانلود نمونه سوال بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از pdf

دانلود فایل بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از pdf

دانلود کارآموزی بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از word

دریافت فایل بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از word

دانلود فایل بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از word

خرید نمونه سوال بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از word

دانلود تحقیق بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از word

دانلود تحقیق بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از word

خرید فایل word بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از word

دانلود پروژه بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از word

دریافت فایل بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از word

دانلود پروژه بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از word

دانلود پروژه بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از word

دانلود فایل بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از word

دریافت فایل بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از word

دانلود پروژه بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از word

دانلود کارآموزی بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از word

دریافت تحقیق بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از free

دانلود مقاله بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از free

دانلود فایل pdf بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از free

خرید تحقیق بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از free

دانلود پروژه بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از free

دریافت کارآموزی بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از free

دانلود فایل word بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از free

دریافت مقاله بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از free

دانلود فایل بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از free

دانلود فایل بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از free

دریافت فایل pdf بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از free

خرید کارآموزی بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از free

دانلود کارآموزی بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از free

دریافت فایل word بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از free

خرید تحقیق بررسی شیوه های فرزندپروری از دیدگاه نظریه پردازان متفاوت از free


مطالب تصادفی