ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی

ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 61
حجم 351 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث مؤثر وظایف و نقش های سازمان می شوند (اپل بوم ، 2004: 19).بولینو و تورنلی  (2003) ، اعتقاد دارند که رفتارهای شهروندی به طور کلی دارای دو حالت عمومی هستند: به طور مستقیم قابل تقویت نیستند (به عنوان نمونه نیازی نیست که آنها از جنبه فنی به عنوان بخشی از شعل افراد باشند) همچنین آنها ناشی از تلاش های ویژه و فوق العاده ای هستند که سازمان ها برای دستیابی به موفقیت از کارکنان انتظار دارند.

 

 

 

 

 

 

 

در دهه اخیر اصطلاحات زیادی برای توصیف این رفتار مورد استفاده قرار گرفته است که از جمله آنها، رفتار شهروندی سازمانی (گراهام ، 1991؛ ارگان، 1998، 1990)، رفتار سازمانی جامعه یار (بریف و موتوویدلو ، 1986)، رفتار فرانقشی (وان دیان، کامینگز و مک لین- پارکس ، 1995)، خود انگیزشی سازمانی (جورج و بریف ، 1992به نقل از محمدی، 1387). ارگان این پدیده را چنین تعریف می کند:

 

 

 

 

رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری منحصر به فرد، اختیاری و فراوظیفه ای است که در افزایش عملکرد اثربخش سازمان موثر است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به وسیله سیستم پاداش رسمی سازمان، سازماندهی نمی شوند (لانس و دنی ، 2001). منظور از اختیاری این است که این رفتار جزء شرح وظایف شغلی و یا رفتارهای نقشی نمی باشد. در تعهد استخدامی کارکنان قرار نگرفته است، کاملا انتخابی می باشد و کوتاهی در آن هیچ گونه تبیهی را به دنبال ندارد (به نقل از پودساکف و همکاران ، 2000).

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
1-1. تعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات تحقيق    2

تعریف مفهومی رفتار شهروندی سازمانی

تعریف عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی

1-2. رفتار شهروندی سازمانی    15
1-2-1. مقدمه:    15
1-2-2. ظهور و پیدایش رفتار شهروندی سازمانی    16
1-2-3. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی    17
1-2-4. دو رویکرد اصلی رفتار شهروندی سازمانی    20
1-2-5. دیدگاه های صاحب نظران در مفهوم رفتار شهروندی سازمانی    22
1-2-6. ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی:    33
1-2-7. عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی    33
1-2-8. پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی    35
1-2-9. نتایج فردی رفتار شهروندی سازمانی    36
1-2-10. اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر سازمان    38
1-2-11. سیاست های تشویق رفتار شهروندی سازمانی    39

دانلود پیشینه تحقیق در مورد رفتار شهروندی سازمانی

1-3-1. تحقيقات انجام شده رفتار شهروندی سازمانی در داخل    41

1-3-2. تحقيقات انجام شده رفتار شهروندی سازمانی در کشورهای خارجی    46

1-4. نتیجه گیری    49
منابع و مآخذ

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از download

خرید فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از download

دریافت فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از download

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از download

خرید پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از download

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از download

دریافت نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از download

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از download

خرید پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از download

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از download

دریافت مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از download

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از download

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از download

خرید مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از download

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از download

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از www

خرید پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از www

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از www

دریافت فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از www

خرید نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از www

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از www

دریافت فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از www

دانلود فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از www

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از www

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از www

دریافت فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از www

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از www

خرید کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از www

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از www

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از www

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از pdf

دریافت پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از pdf

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از pdf

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از pdf

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از pdf

دریافت کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از pdf

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از pdf

خرید تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از pdf

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از pdf

دریافت تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از pdf

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از pdf

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از pdf

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از pdf

دانلود نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از pdf

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از pdf

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از word

دریافت فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از word

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از word

خرید نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از word

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از word

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از word

خرید فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از word

دریافت فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از word

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از word

دریافت فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از word

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از word

دریافت تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از free

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از free

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از free

خرید تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از free

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از free

دریافت کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از free

دانلود فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از free

دریافت مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از free

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از free

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از free

دریافت فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از free

خرید کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از free

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از free

دریافت فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از free

خرید تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار شهروندی سازمانی از free


مطالب تصادفی