تحلیل و بررسی CRM

تحلیل و بررسی CRM

تحلیل و بررسی CRM دارای 107صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 107
حجم 167 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرستمطالب:


چکیده
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
هدف تحقیق
جنبه جدید بودن و نوآوری طرح
چارچوب نظری تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
تعاریف عملیاتی واژههای تحقیق
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
مفاهیم و تعاریف مشتری مداری و CRM
تعریف مشتری
نقش و اهمیت مشتری
نقش پر قدرت مشتری در دنیای امروز
(پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری
از صنایع دستی تا تولید انبوه: انقلاب صنعتی
از تولید انبوه تا بهبود مستمر: انقلاب کیفیت
از بهبود مستمر تا سفارشسازی انبوه: انقلاب مشتری
(زمینه های ظهور مدیریت ارتباط با مشتری
(محرک های توجه به CRM
الف) محرک های درونی سازمان
ب) محرک تجارت الکترونیکی.
ج) محرک های اهداف هزینه
(مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟
(اهداف CRM
(اصول CRM:
(مفروضات اساسی مدیریت ارتباط با مشتری:
مدلهای اجرای CRM
مدل Light & Holland
مدل Nah,Lou,kuany
مدل Mohammad Zairi
ضرورت و اهمیت CRM
مزایا و منافع CRM در سازمان
روشهای پیاده سازی CRM ۳۰
رویکرد انفجاری
رویکرد پیادهسازی محدود
رویکرد ورود مرحلهای
رویکرد فنی اجرای سیستم CRM در سازمانهای اقتصادی
رویکرد خرید سیستمهای CRM آماده
رویکرد خرید و ترکیب ماژول ها، متناسب با نیاز سازمان
رویکرد اجاره سیستم CRM
(مراحل وفرآیندهای مدیریت ارتباط با مشتری
(مدل چرخه حیاتcrm.
فرایند crmاز نظر سویفت (swift)
(چارچوب گارتنر(Gartner)
(فرآیند CRM از دیدگاه تام (Kayee tam)
( فن آوریهایcrm
الف – پایگاه داده تاکتیکی
ب – مرکز تجاری داده ها
ج – انبار داده ها
(راه حل تلفیقیcrm
شاخص ها
انواع شاخصهای اندازه گیری
معیارهای استراتژیک در مقابل معیارهای عملیاتی
معیارهای بلند مدت در مقابل معیار های کوتاه مدت
ویژگیهای یک معیار خوب
شاخصهای پیشنهادی برای اجرای موفق CRM
متغیرها
چارچوب نظری تحقیق
بعد فکری
استراتژی
ساختار
برنامه ریزی
بعد اجتماعی
فرهنگ
تعاملات ذی نفعان
دانش قلمرو کاری
بعد فناورانه
برنامه های کاربردی CRM
ظرفیت IT سازمان
مدیریت دانش
فصل سوم
روش تحقیق
روششناسی تحقیق
روش تحقیق
جامعه مورد بررسی و نمونه آماری
تعیین حجم نمونه
ابزار اندازه گیری در تحقیق
روشهای آماری مورد استفاده
آمارتوصیفی
آمار استنباطی
روایی ( قابلیت اعتبار
قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری ( پایایی)
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به سئوالات عمومی
بررسی سئوالات پژوهش
فصل پنجم
نتیجه گیری وپیشنهادات
خلاصه
نتایج پژوهش
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادها
پیوستها
منابع و ماخذ

قسمتی از متن:


چکیده:
در سال¬های اخیر با پیشرفت¬های حاصله در زمینه فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات و نیز تحولات انجام گرفته در بازار، رقابت بر سر کسب مشتری تشدید شده و شاهد ظهور مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به عنوان یک رویکرد مهم در کسب و کار بوده ایم. CRM به معنی مدیریت ارتباط با مشتری و نه بازاریابی ارتباط با مشتری است. مدیریت مفهومی گسترده¬تر از بازاریابی داشته و شامل عوامل متعدد سازمانی، فرهنگی و… می¬باشد. بنابراین اجرای موفق CRM در سازمان¬ها مستلزم آن است که عوامل مختلف مرتبط با آن دارای ویژگی¬های خاصی بوده و از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار باشند. وجود شکاف و ناهماهنگی در بین این عوامل مانع از اجرای موفق CRM خواهد شد. در این پژوهش به بررسی موانع crm در صنعت مبلمان ایران پرداخته شده است.پس از بررسی های انجام گرفته بر روی عوامل فکری،اجتماعی،فن آوری،عامل فکری شامل،استراتژی ها،ساختار و برنامه ریزی به عنوان مانع مهمی در توسعه crm در صنعت مبلمان ایران شناخته شد.بررسی موانع در توسعه crm اقدام اولیه مهمی است که می تواند بنیان مستحکمی برای اقدامات بعدی در این راستا فرآهم سازد…

:Abstract


A Survey of Barriers on CRM Implementation &Improvement in FurnishingIndustry in Ira

As significant advancement has taken place in information & communication technology and evolution of global market in recent years ,thecompetition on capturing customers has been intensified, leading to appearance of a new concept as “customer relationship management”(crm) which is an important approach in business .Crm means customer relationship management &not marketing ,as management has a broader spectrum than marketing ,including organizational, cultural & many other factors . Any incoordination among mentioned factors yields obstacles on successful implementation of crm .In this survey the barriers of crm performance in furnishing industry in Iran has been examined through a questionnaire answered by 30 persons including furnishing industries managers & crm specialists .After analyzing the data with spss software ,among mental, social & technologic factors , the former has been recognized as the main obstacle.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی CRM از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی CRM از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی CRM از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی CRM از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی CRM از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی CRM از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی CRM از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی CRM از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی CRM از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی CRM از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی CRM از download

خرید فایل تحلیل و بررسی CRM از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی CRM از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی CRM از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی CRM از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی CRM از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی CRM از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی CRM از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی CRM از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی CRM از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی CRM از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی CRM از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی CRM از www

خرید فایل تحلیل و بررسی CRM از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی CRM از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی CRM از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی CRM از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی CRM از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی CRM از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی CRM از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی CRM از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی CRM از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی CRM از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی CRM از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی CRM از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی CRM از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی CRM از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی CRM از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی CRM از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی CRM از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی CRM از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی CRM از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی CRM از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی CRM از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی CRM از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی CRM از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی CRM از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی CRM از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی CRM از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی CRM از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی CRM از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی CRM از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی CRM از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی CRM از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی CRM از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی CRM از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی CRM از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی CRM از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی CRM از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی CRM از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی CRM از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی CRM از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی CRM از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی CRM از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی CRM از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی CRM از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی CRM از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی CRM از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی CRM از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی CRM از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی CRM از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی CRM از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی CRM از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی CRM از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی CRM از free


مطالب تصادفی