تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری

تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری

تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری دارای 121صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 121
حجم 2332 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول  
کلیات پژوهش  
مقدمه   
بیان کلی مسئله    
هدف پژوهش  
اهداف خاص پژوهش به شرح ذیل است 
اهمیت موضوع پژوهش    
فرضیه پژوهش    
فرضیه اصلی    
فرضیه های فرعی    
تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها    
تعریف عملیاتی متغیر ها    
تعریف نظری /متغیر ها  
پرخاشگری   
افسردگی  
مدل عملیاتی ارتباط متغیر ها  
فصل دوم 
ادبیات و پیشینه تحقیق   
تاریخچه تعاریف رضایت شغلی   
ابعاد رضایت شغلی    
تعریف شغل 
تعریف رضایت شغلی 
عوامل موثر در انتخاب شغل 
عوامل موثر بر رضایت شغلی 
پیامد های رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی 
بررسی های روان شناسان 
 مطالعات جامعه شناختی   
علل اساسی رضایت از شغل  
مفاهیم انتخاب شغل   
تصادفی یا اصولی بودن انتخاب شغل  
آگاهانه یا نا آگاهانه بودن انتخاب شغل   
عقلانی یا عاطفی بودن انتخاب  
آنی یا تکاملی بودن انتخاب    
تقسیم بندی ویلیامسون   
۱عدم انتخاب   
تردید در انتخاب   
انتخاب نامعقول   
نظریه های تصمیم گیری   
تقسم بندی کراتیز   
نظریه های غیر روانی انتخاب شغل و حرفه    
 نظریه های روانی انتخاب شغل وحرفه    
 نظریه های عمومی انتخاب شغل و حرفه    
نظریه سوپر  
نظریه بوهلر   
 نظریه کینز برگ 
نظریه آنارو   
نظریه جان هالند  
علل و انگیزه های پرخاشگری    
عوامل تعیین کننده پرخاشگری    
خلاصه عوامل مربوط به خشنودی شغلی  
ناخشنودی شغلی و پرخاشگری   
فرضیه ناکامی ـ پرخاشگری   
خشنودی شغلی   
نظریه ی کامروایی نیازی   
نظریه گروه مرجع  
نظریه انگیزشی ـ بهداشتی هرزبرگ  
همبسته های خشنودی شغلی متغیر های شخصی  
عوامل مرتبط با رضایت شغلی  
نظریه های سازش شغلی   
– نظریه خصیصه و عامل 
نظریه روان پویایی  
نظریه رشدی    
نظریه های رضایت شغلی
انگیزش    
نظریه نیاز های آشکار  
نظریه های انگیزش شغلی   
 نظریه محرک و پاسخ   
 نظریه میزان سازگاری  
 نظریه عقلی و استدلالی  
تحقیقات انجام شده در ایران   
چکیده    
پیشینه تحقیقات خارجی   
فصل سوم   
روش پژوهش  
مقدمه   
جامعه ی پژوهش   
نمونه و روش نمونه گیری  
ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات  
روش نمره گذاری   
پرسش نامه scl_ 90  
پرخاشگری ( HOS )   
طرح تحقیق  
روش جمع آوری داده ها 
فصل چهارم  
تجزیه و تحلیل داده ها  
مقدمه 
توصیف آماری داده ها   
توصیف نمونه مورد بررسی  
توصیف داده های بدست آمده از پرسشنامه   
 بررسی فرضیه پژوهش  
فصل پنجم  
بحث و نتیجه  
مقدمه  
نتیجه پژوهش   
الف) یافته های توصیفی 
ب) یافته های حاصل از بررسی فرضیه ها   
محدودیت های پژوهش
پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی  
منابع

قسمتی از متن :


چکیده
خشنودی از شغل پدیده ای است احساسی که یک فرد سازمانی از اشتغال به شغل مورد نظر خود می تواند به دست آورد. در گذشته بعضی از مدیران تصور می کردند که روحیه بستگی غیر قابل انکار ناپذیری با خشنودی از شغل دارد. در صورتی که امروزه روحیه را مجموعه ای کیفی تمام خصیصه های فردی ، اجتماعی ، خانوادگی و سازمانی ، اقتصادی و سیاسی ، علمی است. از این رو هدف اساسی از انجام پژوهش حاضر بررسی اثرات خشنودی شغلی بر پرخاشگری کار است.
با وجود آن که مقصود اصلی این پژوهش بررسی خشنودی شغلی اعم از شناخت عوامل مانند نفس کار ، سرپرستی شغلی ، حقوق و مزایا ، امکان ترفیع و رشد در شغل و نقش همکاران در این حوزه از یک سو و درک عوامل معطوف به پرخاشگری را در سطح واحد ( میزان نیل به هدف نیست به نیروی انسانی و میزان خشنودی ذینفعان  اصلی نسبت به نیروی انسانی ) از سوی دیگر است . اما در این میان ایجاد حساسیت در مدیران شرکت از ناحیه درک بیشتر پیامد های عدم خشنودی شغلی و همچنین بستر سازی جهت اثر گذاری بر ادراک و طرز تلقی کارکنان نسبت به تلاش های شرکت در جهت اهمیت دادن به منابع انسانی و اولویت بندی خشنودی شغلی معطوف به پرخاشگری کار است.
هدف اصلی در تحقیق حاضر آزمون پیش فرض های دو گانه است که برخی از آن ها معتقدند خشنودی شغلی بر پرخاشگری تاثیر کاهنده دارد و بعضی بر این اعتقادند رابطه ای بین آن ها نیست.
پژوهش حاضر در جامعه آماری کارمندان دانشگاه علم و صنعت و در حجم نمونه ای معادل ۳۱ نفر انجام شده است.
در پژوهش حاضر که از نوع تحقیق همبستگی محسوب می شود ، جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه جهت سنجش متغیر ها استفاده شده است. پرسشنامه رضایت شغلی ( JDI) و پرسشنامه پرخاشگری ( بخشی از SCL_90  ) .
پس از انتخاب نمونه مورد نظر پرسشنامه های مورد نظر به آن ها ارائه شد و از تکمیل پرسشنامه ، نسبت به نمره گذاری آن ها بر اساس شناسنامه تست اقدام گردید و داده ها ی به دست آمده وارد رایانه شده و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی قرار گرفته و یافته های پژوهش در دو بخش توصیفی و بررسی فرضیه ها در ادامه ارائه شده است…

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از download

خرید فایل تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از www

خرید فایل تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری از free


مطالب تصادفی