جزوه تکنولوژی روغن

جزوه تکنولوژی روغن

اندازه گیری ضریب شکست با کد 0005 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 42
حجم 417 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


اندازه گیری نقطه ذوب در روغنها و چربیهای خوراکی به روش لوله موئین بسته

اندازه گیری نقطه ذوب به روش  لوله مویین باز در روغنها و چربیهای خوراکی

اندازه گیری  عدد یدی به روش هانوس در روغن ها و چربیهای خوراکی

اندازه گیری ضریب شکست  در روغنها و چربیهای خوراکی

اندازه گیری رطوبت و مواد فرار در روغنها و چربیهای خوراکی با استفاده از گرمخانه و صفحه داغ

اندازه گیری وزن مخصوص روغنها و چربیها مایع:

اندازه گیری اسیدهای  چرب آزاد در روغنها و چربیهای خوراکی

اندازه گیری عدد پراکسید در روغنها و چربیهای خوراکی

مقدار نمونه بر حسب عدد پراکسید

اندازه گیری عدد  صابونی در روغن ها و چربی های خوراکی

آزمون کرایس در روغن ها و چربی  های خوراکی

آزمایشات کیفی جهت شناسایی روغن های خوراکی مختلف

 

در این جزوه نحوه چگونگی آزمایشات و نحوه چگونگی اجرا و نتیجه این آزمایش ها مشخص شده است.

 

برای بهتر متوجه شدن موارد مطرح شده ، بخشی این جزوه را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم:


اندازه گیری  عدد یدی به روش هانوس در روغن ها و چربیهای خوراکی:

Animal And Vegetable Ftas And Oils Determination Of Iodine Value With Hanus Method.

 

هدف  و دامنه کاربرد: با این روش درجه اشباع بودن و غیر اشباع بودن روغن مشخص می شود یعنی روغن های اشباع نشده و دارای پیوندهای مضاعف می توانند ید را جذب کرده از این طریق درجه غیر اشباعیت روغن را مشخص کرد.

این روش برای  روغن ها و چربی های خوراکی گیاهی و حیوانی کاربرد دارد.

تعریف اندیس یدی: مقداری یدی که توسط  100 گرم ماده چرب  جذب می شود را می گویند.

روش های مختلفی برای اندازه گیری  عدد یدی یا میزان غیر اشباعیت روغن ها موجود است از جمله:

1. هانوس (Hanus Method)

2. ویجس (WIJ,s Method)

 

 

 

1. روش هانوس

اساس آزمایش: برای انجام آزمایش نمونه روغن  را در حلال  حل نموده و با حجم معینی از محلول هالوژن، در یک ظرف بسته به  مدت معلومی در تاریکی  قرار داده. پتاسیم  آیداید (Potassium Iodide) و آب افزوده  و ید آزاد شده از هالوژن اضافی را با محلول  سدیم تیوسولفات (Sodium Thiosulfate) (Na2S2O30 5H2O)  استاندارد عیار سنجی کنید.

همزمان با آزمایش نمونه باید آزمایش شاهد هم  انجام شود و به همراه عدد یدی به دست آمده باید روش به کار رفته نیز ذکر شود.

تعریف: شاهد: همه مواد موجود در آزمایش را دارد. به جز نمونه.

– واکنش های انجام شده به صورت زیر:نکته 1: به منظور اضافه شدن هالوژن به پیوندهای اشباع نشده (به طور کمی) لازم است که در پایان واکنش به میزان 100% هالوژن اضافی در محیط باشد. برای این منظور چربی را ثابت نگه داشته و وزن نمونه را کم کنید.

نکته 2: نوع هالید ید (مونو برومایدید یا منو کلراید ید) یکار رفته، روی نتیجه محاسبه تاثیر نمی گذارد، زیرا قبل از عیار سنجی ، هالوژن اضافی  با پتاسیم آیداید وکنش زیر را انجام داده و ید آزاد می شود.

 

مواد لازم:

کلیه مواد استفاده باید خلوص آزمایشگاهی و آب مصرفی، آب مقطر باشد.

1. محلول هانوس:

6/13 گرم ید خالص را با کمک حرارت در 825 میلی لیتر اسید استیک خالص (8/99%) حل کنید. پس از حل شدن کامل ید مقدار 3 میلی لیتر برم خالص به آن اضافه می کنی. لازم به ذکر است که محلول آماده هانوس در بازار موجود می باشد.

2. پتاسیم آیداید: 15 گرم پتاسیم  آیداید را با اب مقطر  به حجم 100 میلی  لیتر برسانید.

3. سدیم تیوسولفات 1/0 نرمال.

4. معرف نشاسته یک درصد: یک گرم نشاسته  را با مقدار کافی آب سرد مخلوط کنید تا به صورت خمیر رقیق در آید  سپس 100 میلی لیتر آب در حال جوش اضافه نموده و در ضمن به همزدن آن را به مدت یک دقیقه بجوشانید.

8. کلروفرم: جهت حل کردن  نمونه روغن.

6. اسید استیک خالص (حاقل 8/99%) مربوط به تهیه هانوس.

7. ید خالص (مربوط به تهیه هانوس)

 

روش کار:

مقدار  5/0 رصد گرم نمونه روغن جامد و یا 25/0 گرم از نمونه روغن مایع را در یک ارلن مایر درب سمباده ای تمیز به دقت وزن کنید.

نکته: یک ارلن مایر دیگر  هم به عنوان  شاهد باید در نظر گرفت.

10 میلی لیتر کلروفرم به آن افزوده  و روغن  را در آن حل کنید و بعد بوسیله یک پی پت 25 میلی  لیتری محلول هانوس را به آرامی  به بالن بیفزایید و درب بالن را گذاشته، آن را به آرامی بهم زده  و به مدت نیم ساعت  در تاریکی بگذارید و گاهی ارلن در طی این نیم ساعت هم تکان دهید.

نکته: در هنگام استفاده از پی پت برای انتقال محلول هانوس  نباید از دهان استفاده کنید.

نکته: زمان خالی  شدن پی پت برای نمونه و شاهد باید مشابه باشد.

نکته: آزمایش نمونه را حتماً  به صورت دو تکرار انجام داده و همراه با ازمایش نمونه آزمایش  شاهد را دقیقاً با همان شرایط و در ظروف همانند انجام دهید.

پس از 30 دقیقه درب  بالن را برداشته،  ابتدا 10 میلی لیتر محلول پتاسیم آیداید 15% به ان افزوده و ارلن را کاملاً تکان دهید و سپس با 100 میلی لیتر آب مقطر تازه جوشیده درب و جدار ارلن را بشویید.

محلول را با تیوسولفات  سدیم 1/0نرمال که به صورت قطره قطره اضافه می شود و در حالی که ارلن را به طور یکنواخت تکان می دهید. عیار  سنجی کنید تا محلول  زرد رنگ تقریباً بیرنگ شود. سپس چند  قطره  معرف نشاسته  به آن افزوده و عیار سنجی را ادامه دهید تا رنگ آبی کاملاً از بین برود. در  خانه عمل درب ارلن را گذاشته  و آن را به شدت تکان دهید  تا هر گونه باقی مانده به صورت محلول در کلروفرم  جذب  محلول پتاسیم آیداید شود. (رنگ آبی دوباره مظاهر نشود).

روش محاسبه:

N: نرمالیته سدیم تیوسولفات .

1V: حجم محلول  سدیم تیوسولفات مصرفی برای شاهد (بر حسب میلی لیتر)

2V: حجم محلول سدیم تیوسولفات مصرفی برای شاهد (بر حسب میلی لیتر)

M: وزن نمونه بر حسب گرم

نکته: 1 سانتیمتر مکعب  از محلول هیپوسولفیت سدیم  1/0 نرمال برابر 01269/0 گرم ید است.

علت ریختن یدور پتاسیم: هالوژن موجود در ارلن با یدور پتاسیم ترکیب می شود و ید آزاد می کند.

نکته:

تنها تفاوت بین روش هانوس و روش ویجس محلول هالوژنه کننده آنهاست. که در روش ویجس از کلراید ید و در روش هانوس از بروماید ید استفاده می شود. محلول منو کلراید ید بکار رفته در روش ویجس فعالیتر از منوبرومایدید می باشد. بنابراین نتایج حاصل از این روش دقیقتر است و عدد یدی که به روش ویجس اندازه گیری می شود قدری بیشتر از هانوس است. برای مثال در مود نمونه هایی که عدد یدی آن در روش ویجس حدود100 است این اختلاف در حدود 2 است


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه تکنولوژی روغن از download

خرید فایل word جزوه تکنولوژی روغن از download

دریافت فایل pdf جزوه تکنولوژی روغن از download

دانلود پروژه جزوه تکنولوژی روغن از download

خرید پروژه جزوه تکنولوژی روغن از download

دانلود فایل جزوه تکنولوژی روغن از download

دریافت نمونه سوال جزوه تکنولوژی روغن از download

دانلود پروژه جزوه تکنولوژی روغن از download

خرید پروژه جزوه تکنولوژی روغن از download

دانلود مقاله جزوه تکنولوژی روغن از download

دریافت مقاله جزوه تکنولوژی روغن از download

خرید فایل جزوه تکنولوژی روغن از download

دانلود تحقیق جزوه تکنولوژی روغن از download

خرید مقاله جزوه تکنولوژی روغن از download

دانلود فایل pdf جزوه تکنولوژی روغن از download

دانلود مقاله جزوه تکنولوژی روغن از www

خرید پروژه جزوه تکنولوژی روغن از www

دانلود فایل جزوه تکنولوژی روغن از www

دریافت فایل word جزوه تکنولوژی روغن از www

خرید نمونه سوال جزوه تکنولوژی روغن از www

دانلود فایل جزوه تکنولوژی روغن از www

دریافت فایل word جزوه تکنولوژی روغن از www

دانلود فایل word جزوه تکنولوژی روغن از www

خرید فایل جزوه تکنولوژی روغن از www

دانلود تحقیق جزوه تکنولوژی روغن از www

دریافت فایل pdf جزوه تکنولوژی روغن از www

دانلود پروژه جزوه تکنولوژی روغن از www

خرید کارآموزی جزوه تکنولوژی روغن از www

دانلود فایل pdf جزوه تکنولوژی روغن از www

دانلود کارآموزی جزوه تکنولوژی روغن از www

دانلود مقاله جزوه تکنولوژی روغن از pdf

دریافت پروژه جزوه تکنولوژی روغن از pdf

دانلود فایل pdf جزوه تکنولوژی روغن از pdf

خرید فایل جزوه تکنولوژی روغن از pdf

دانلود فایل pdf جزوه تکنولوژی روغن از pdf

دریافت کارآموزی جزوه تکنولوژی روغن از pdf

دانلود پروژه جزوه تکنولوژی روغن از pdf

خرید تحقیق جزوه تکنولوژی روغن از pdf

دانلود پروژه جزوه تکنولوژی روغن از pdf

دریافت تحقیق جزوه تکنولوژی روغن از pdf

خرید فایل جزوه تکنولوژی روغن از pdf

دانلود پروژه جزوه تکنولوژی روغن از pdf

خرید فایل جزوه تکنولوژی روغن از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه تکنولوژی روغن از pdf

دانلود فایل جزوه تکنولوژی روغن از pdf

دانلود کارآموزی جزوه تکنولوژی روغن از word

دریافت فایل جزوه تکنولوژی روغن از word

دانلود فایل جزوه تکنولوژی روغن از word

خرید نمونه سوال جزوه تکنولوژی روغن از word

دانلود تحقیق جزوه تکنولوژی روغن از word

دانلود تحقیق جزوه تکنولوژی روغن از word

خرید فایل word جزوه تکنولوژی روغن از word

دانلود پروژه جزوه تکنولوژی روغن از word

دریافت فایل جزوه تکنولوژی روغن از word

دانلود پروژه جزوه تکنولوژی روغن از word

دانلود پروژه جزوه تکنولوژی روغن از word

دانلود فایل جزوه تکنولوژی روغن از word

دریافت فایل جزوه تکنولوژی روغن از word

دانلود پروژه جزوه تکنولوژی روغن از word

دانلود کارآموزی جزوه تکنولوژی روغن از word

دریافت تحقیق جزوه تکنولوژی روغن از free

دانلود مقاله جزوه تکنولوژی روغن از free

دانلود فایل pdf جزوه تکنولوژی روغن از free

خرید تحقیق جزوه تکنولوژی روغن از free

دانلود پروژه جزوه تکنولوژی روغن از free

دریافت کارآموزی جزوه تکنولوژی روغن از free

دانلود فایل word جزوه تکنولوژی روغن از free

دریافت مقاله جزوه تکنولوژی روغن از free

دانلود فایل جزوه تکنولوژی روغن از free

دانلود فایل جزوه تکنولوژی روغن از free

دریافت فایل pdf جزوه تکنولوژی روغن از free

خرید کارآموزی جزوه تکنولوژی روغن از free

دانلود کارآموزی جزوه تکنولوژی روغن از free

دریافت فایل word جزوه تکنولوژی روغن از free

خرید تحقیق جزوه تکنولوژی روغن از free


مطالب تصادفی