دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 3
حجم 12 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه ميل به ماندن از 19 سوال تشكيل شده و بين كاركنان دستگاههاي اجرايي شهر رفسنجان توزيع شد.پاسخ گويي به هر سوال ميزان ميل به ماندن كاركنان در دستگا ههاي اجرايي رفسنجان را نشان مي دهد.

 

 

19 سوال جهت سنجش ميل به ماندن
كه در 5 گزينه كاملا مخالفم،مخالفم،نسبتا موافقم،موافقم،كاملا موافقم جواب داده مي شود.

 

 

 

روايي پرسشنامه ميل به ماندن

محاسبه روايي پرسشنامه ميل به ماندن بر اساس پاسخ هاي پنج كارشناس
xp(x)    P(x)    F(x)    x
0025/0    01/0    1    25/0
02/0    04/0    4    5/0
15/0    21/0    20    75/0
73/0    73/0    70    1
9025/0        f(x)= 95    

روائي=90%

 

 

 

پایایی پرسشنامه میل به ماندن

سنجش پایایی متغیرهای پژوهش:
برای بررسی همسانی درون آزمون روش های مختلفی وجود دارد. روش آلفای کرونباخ، روش گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش موازی محدود و روش کودر-ریچاردسون از جمله این روش ها هستند. در این تحقیق برای بررسی همسانی درونی آزمون از آلفای کرونباخ استفاده شده است.
تعداد آزمودنی ها    تعداد سوالات    آلفای کرونباخ    متغیر
244    28    892/0    استعداد خستگی شغلی
244    17    920/0    اشتیاق شغلی
244    19    924/0    میل به ماندن
همانطور که در جدول شماره 1 مشاهده می شود، مقدار آلفای کرونباخ برای متغیر استعداد خستگی شغلی 892/0، اشتیاق شغلی920/0و میل به ماندن924/0 می باشد.که از مقدار لازم آن که 7/0 می باشد بالاتر است و می توان گفت که اجزای درونی (یعنی تمام گویه های) مقیاس دارای همبستگی قابل قبولی با همدیگر هستند.

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از download

خرید فایل word دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از download

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از download

دانلود فایل دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از download

دریافت نمونه سوال دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از download

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از download

خرید فایل دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از download

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از download

خرید مقاله دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از download

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از www

خرید پروژه دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از www

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از www

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از www

خرید فایل دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از www

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از www

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از www

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از www

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از www

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از www

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از www

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از pdf

دریافت پروژه دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از pdf

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از pdf

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از pdf

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از pdf

دانلود نمونه سوال دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از pdf

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از word

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از word

خرید فایل word دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از word

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از word

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از free

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از free

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از free

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از free

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از free

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از free

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از free

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از free

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از free

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از free

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه محقق ساخته میل به ماندن با روایی و پایایی از free


مطالب تصادفی